=

Bahagian Kehakiman

BAHAGIAN KEHAKIMAN

Melaksanakan hal ehwal perundangan berlandaskan hukum syarak dan undang-undang sedia ada dengan cekap dan efisien.

::Fungsi Bahagian::

1. Menerima, mendengar dan memutuskan kes-kes yang dibawa ke Mahkamah Syariah mengikut hukum Syara’ dan peruntukan undang-           undang.
2. Memutus, menguatkuasa dan melaksanakan perintah berasaskan Hukum Syara’ dan undang-undang bertulis.
3. Menerima, mendengar dan memutuskan kes-kes rayuan secara teratur dan berkesan;
4. Menerima, mendengar dan memutuskan permohonan pembahagian Faraid;
5. Membangunkan Sumber Manusia yang terlatih dan mencukupi;

::Aktiviti Utama Bahagian::

1. Mendengar dan memutuskan kes Mal, Jenayah dan Faraid mengikut undang-undang yang sedia ada.
2. Memproses dan mengeluarkan perintah/keputusan mahkamah.
3. Menguruskan proses semakan dan rayuan kes.

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP