=

Latar Belakang JKSN Kelantan

 

SEJARAH PENUBUHAN

 • Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan mula ditubuhkan berdasarkan Seksyen 8(1), (2), (3) dan (4) Enakmen Pentadbiran Mahkamah
  Syariah Negeri Kelantan 1982 (Pindaan 1998).
 • Penubuhannya berkuatkuasa pada 16hb Julai 1998 mengikut Warta Kerajaan Negeri Kelantan Jld.51 Nombor 7 yang bertarikh 26hb Mac 1998.
 • Sebelum itu, Mahkamah-mahkamah Syariah Negeri Kelantan dibawah Pejabat Qadhi Besar Kelantan dan diketuai Qadhi Besar yang kemudian diubah kepada Ketua Hakim Syarie mulai pada 16hb Ogos 1998.
   

SEJARAH PERKEMBANGAN

TARIKH PERKEMBANGAN
04.12.1972  Mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam telah bersetuju menubuhkan Jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Allahyarham Tan Sri Syed Nasir Ismail bagi mengkaji kedudukan Mahkamah Syariah dan taraf Qadhi-qadhi seluruh Malaysia dengan hasrat untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kedudukan Mahkamah Syariah dan taraf Qadhi-Qadhi.
30.04.1983

Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah menimbang laporan Jawatankuasa tersebut dan memperakui untuk diterima pakai oleh Negeri-negeri. Laporan tersebut adalah mengenai :

 • Struktur organisasi Mahkamah Syariah, bidang kuasa, prosedur dan tugas-tugas Qadhi.
 • Negeri-negeri wajib mempunyai organisasi Mahkamah Syariah dengan struktur dan tanggungjawab semata-mata dalam perkara kehakiman.
 • Susunan struktur organisasi Mahkamah hendaklah mempunyai tiga peringkat iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah.
 • Perlu diwujudkan satu skrin perkhidmatan kehakiman dan perundangan syariat di tiap-tiap negeri.

02.06.1990


Jabatan Perkhidmatan Awam dan Perbendaharaan Malaysia telah membuat pemeriksaan perjawatan bagi mewujudkan Mahkamah Syariah Negeri.
09.06.1991 Mesyuarat Jawatankuasa Perancang, Kewangan dan Perjawatan telah membuat keputusan bersetuju dengan cadangan ini.
03.11.1991 Majlis Mesyuarat Kerajaan telah berbincang kertas MMK Bil. 22/862/91(25) dan bersetuju jawatan-jawatan berkenaan diluluskan tetapi pengisian jawatan-jawatan yang berkenaan bergantung kepada kemampuan dari segi kewangan dan hendaklah mendapat kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan terlebih dahulu.
16.01.1995 Keputusan ini telah dimaklumkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk pertimbangan dan perakuan Perbendaharaan Malaysia bagi kelulusan perjawatan mengikut perkara 112 Perlembagaan Persekutuan.
02.05.1996 Mesyuarat Jawatankuasa Khas bagi mengkaji Jawatan-jawatan Tingkatan Tertinggi (JKTT) telah bersetuju dengan cadangan pelaksanaan sepenuhnya pengasingan perjawatan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan dan perwujudan jawatan-jawatan Ketua Hakim Syariah, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan jawatan-jawatan sokongan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan. 
11.07.1996 Perbendaharaan Malaysia telah mengeluarkan kelulusan Perjawatan Bil. 67 Tahun 1996 yang berkuatkuasa mulai 15 Julai 1996 mengenai perjawatan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan.

 

MANTAN KETUA HAKIM SYARIE

 

  NAMA KETUA HAKIM SYARIE

TAHUN BERKHIDMAT

1.       

HAJI WAN HASAN BIN MUHAMMAD

 20.04.1920 - 31.09.1935
2.


DATO' HAJI AHMAD MAHER BIN HJ. ISMAIL AL-AZAHARI                                                             

 15.10.1935 - 31.12.1938 
3.


DATO' HAJI MOHD NOOR BIN HJ. IBRAHIM

 21.01.1939 - 31.01.1941
4.
HAJI NIK MOHD ADEEB BIN HJ. NIK MUHAMMAD


 01.09.1941 - 17.07.1957
5.
HAJI OMAR BIN HAJI MUSA


20.08.1957 - 31.01.1961
6.
DATO' HAJI AHMAD BIN HAJI IDRIS


01.02.1961 - 31.03.1969
7.
DATO' HAJI YUSOFF BIN HJ. MOHD OTHMAN


16.05.1969 - 31.12.1988
8.
DATO' HAJI DAUD BIN MUHAMMAD

21.01.1989 - 06.12.2019

Mulai  Julai 1989, jawatan Qadhi Besar dimansuhkan dan digantikan dengan jawatan Ketua Hakim Syarie yang dipegang
oleh YAA Dato'Haji Daud Bin Muhammad (Dato' Sri Paduka Raja) sehingga 06.12.2019.

Kemaskini : 20.07.2020

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP