=

Piagam Pelanggan

         

1. TARIKH SEBUTAN ATAU BICARA KES DALAM MASA 1 JAM

    Menetapkan tarikh sebutan/bicara kepada pelanggan dalam masa 1 jam dari masa pendaftaran kes.

2. KES MAL, JENAYAH DAN FARAID DIBICARAKAN DALAM TEMPOH 21 HARI

    Menyebut/membicara sesuatu kes Mal, Jenayah dan Faraid dalam masa 21 hari selepas didaftarkan.

3. PENGELUARAN SIJIL FARAID DALAM TEMPOH 5 HARI

    Mengeluarkan Sijil Faraid dalam tempoh 5 hari berkerja selepas dibuat pembahagian hak waris.

4. PENYELESIAN KES MAL, JENAYAH DAN FARAID DALAM SETAHUN

    Menyebut/ Membicarakan dalam setahun sekurang-kurangnya 80% daripada kes Mal, Jenayah dan Faraid yang telah didaftarkan.

5. LAPORAN ADUAN AWAM DALAM 3 HARI BERKERJA

    Menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya keatas setiap aduan pelanggan yang diterima dalam tempoh 3hari  dari aduan  diterima.

6. KES RAYUAN KALI PERTAMA DALAM TEMPOH 30 HARI

    Mendengar rayuan kali pertama dalam tempoh 30 hari selepas rekod rayuan diterima daripada mahkamah yang    keputusanya dirayu.

7. PERINTAH BERTULIS BAGI KES MAL DAN JENAYAH DALAM TEMPOH 14 HARI
    Perintah bertulis bagi Kes Mal (bukan Faraid) dan kes Jenayah dikeluarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman. 

8. KES SULH DISELESAIKAN DALAM TEMPOH 3 BULAN

    Memastikan setiap kes Sulh dapat diselesaikan dalam tempoh 3 bulan.

kemaskini : 20.07.2020

          

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP