=

Visi, Misi, Objektif

Visi

"Merealisasikan Pengurusan Pentadbiran dan Keadilan Syariah Yang Lengkap Sempurna dan Berwibawa Berlandaskan Hukum Syarak dan Undang-Undang Kepada Semua Lapisan Masyarakat"

Misi

i. Menzahirkan Keadilan Berpandukan Hukum Syarak dan Undang-Undang Sedia Ada.

ii. Mempertingkatkan Pengurusan Pentadbiran Yang Cekap dan Berkualiti.

iii. Penggunaan ICT Didalam Semua Urusan Pentadbiran.

iv. Latihan Kakitangan Yang Sesuai dan Berterusan.

v. Menyediakan Kemudahan Yang Mencukupi Ke Arah Pelanggan Yang Berpengetahuan.

Objektif 
"Menyediakan dan Melaksanakan Pengurusan dan Pengadilan Kes-Kes Syariah Berdasarkan Hukum Syarak dan Undang-Undang Secara Adil, Cekap dan Berkesan"

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP