=

Portal E-Syariah

Portal ini akan menjadi gerbang maklumat yang menyediakan kemudahan kepada orang-ramai dan anggota-anggota Mahkamah Syariah
untuk mendapat maklumat mengenai peraturan dan prosidur mahkamah yang terkini. Orang ramai juga boleh mengajukan pertanyaan
atau kemusykilan secara online kepada pihak mahkamah.

URL Portal E-Syariah : http://www.esyariah.gov.my

Melalui Portal dan pengiraan Faraid disediakan sekadar untuk pengetahuan orang ramai. Walau bagaimanapun,
peruntukan pembahagian harta pusaka yang sah hanya dibuat melalui Sijil Faraid yang dikeluarkan oleh pihak mahkamah.

 

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP