=

Majlis Bersama Jabatan

Apa itu MBJ?

Majlis Bersama Jabatan (MBJ) ialah sebuah medium dua hala, di mana Pihak Pekerja diberi saluran untuk berkomunikasi dengan Pihak Pengurusan dalam menyuarakan pendapat, pandangan serta menyumbang idea-idea yang bernas demi kepentingan dan kebaikan organisasi.

Penubuhan MBJ

Semua agensi Kerajaan yang mengendalikan secara langsung urusan pentadbiran, pengurusan sumber manusia dan hal ehwal kewangan serta mempunyai kuasa untuk menimbang dan membuat keputusan ke atas perkara-perkara tersebut adalah dikehendaki menubuhkan MBJ. Bagi tujuan penubuhan MBJ, satu draf perlembagaan yang telah dipersetujui oleh Pihak Pengurusan dan Pihak Pekerja perlu digubal terlebih dahulu dan hendaklah dikemukakan; kepada JPA untuk kelulusan.

Bidang dan fungsi

Skop, bidang dan fungsi MBJ lebih menitikberatkan kepada kepentingan pekerja-pekerja dalam sesebuah organisasi. Di samping bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak pekerja, ia juga boleh dijadikan sebagai satu forum perbincangan di antara pihak pengurusan dan pekerja. MBJ yang aktif secara tidak langsung akan dapat menyemai semangat bekerja di kalangan pekerja untuk berkhidmat dengan lebih dedikasi dan produktif.

Perkara yang boleh dibincangkan

Perkara yang boleh dibincang adalah meliputi semua perkara yang berkaitan dengan keadaan bekerja kecuali yang menyentuh dasar kerajaan atau hal-hal peribadi. Walau bagaimanapun, isu berkaitan dasar boleh dibincangkan dengan tujuan menerangkan pelaksanaanya sahaja.

Antara perkara-perkara yang boleh dibincangkan di dalam forum meliputi isu elaun dan kemudahan, kewangan, perkhidmatan, skim perkhidmatan dan perjawatan, kebajikan, pentadbiran dan hal-hal lain.

Faedah MBJ

Di antara faedah yang boleh didapati daripada mesyuarat MBJ ialah dapat mewujudkan hubungan dan sikap yang positif antara pihak pengurusan dan pihak pekerja,kepuasan hati, peningkatan daya pengeluaran, peningkatan kualiti kerja, penjimatan kos, kemajuan pekerja, sikap hormat menghormati, penyelesaian masalah, kesetiaan kepada organisasi, dan perpaduan.

 

Senarai Nama Peguam Syarie Negeri Kelantan

BIL

NAMA PEGUAM

ALAMAT FIRMA GUAMAN

NO.TEL, FAX DAN

E-MAIL

NO DAFTAR PEGUAM

 1.

Che Hartini Bt. Che Omar

4815-E, Tingkat 1, Jln Dusun Muda Kota Bharu 15200 Kelantan

09 7434763,

09-7473764

 

 

2. 

Che Rosmah Binti Mohamed Zain

No. 9 Bangunan Gerai Mpkb, Berek 12, Jln Hospital Kota Bharu 15200 Kelantan

09-7488722

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3. 

Dato' Haji Sukri Bin Haji Mohamed

Pt 1180-1183, Ting.2, Jln. Kebun Sultan Kota Bharu 15350 Kelantan

09-7440030/09-7440040/09-7440011

 

 

4. 

Hj Ismail Bin Mohd

Lot 1752A, Tkt. 1, Jln Sultan Yahya Petra Kota Bharu 15200 Kelantan

09-7412424

09-7412420

 

 

 

5. 

Ibtisam Binti Abdul Ghani Azm

Lot 1048, Wisma Nazmi & Ibtisam, Jln Raja Perempuan Zainab 2, Bandar Baru Kubang Kerian Kota Bharu 16150 Kelantan

09-7650776

09-7650197

 

 

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP