=

Sistem Pendaftaran Peguam Syarie

Sistem ini menyediakan kemudahan untuk mendaftar permohonan baru atau memperbaharui Sijil Amalan Peguam Syarie. Satu pangkalan data

yang mengandungi maklumat terkini pengamal-pengamal perundangan Syariah akan disimpan bagi tujuan penyelarasan dan pemantauan
oleh pihak yang berkuasa.

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP