=

Sistem Pengurusan Perpustakaan

Aplikasi yang berasaskan Web ini menyediakan pelbagai kemudahan yang berhubung dengan urusan semakan, tempahan,

pemulangan, dan perolehan buku-buku dan bahan-bahan perpustakaan secara elektronik.

Katalog bahan-bahan yang tersimpan di perpustakaan JKSM dan Jabatan Kehakiman Negeri-Negeri (JKSN) boleh diakses
dan ditempah untuk pinjaman oleh para Hakim dan Pendaftar mahkamah.

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP