=

Berita Semasa

 • Pembudayaan Program U.M.I

 • CID { Case One Day}

 • Rumusan Garis Panduan dan Prosedur Pengurusan Kes

    

 • Info Syariah : Pembubaran Perkahwinan

Kod Etika Penjawat Awam JKSN Kelantan

S            SYUMUL          = SENTIASA MENINGKATKAN KECEMERLANGAN DIRI IAITU DARI SEGI EMOSI, SPIRITUAL DAN MENTAL


Y            YAKIN             = YAKIN DAN BERANI MELAKSANAKAN TUGAS SELAGI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN SYARIAT ISLAM


A       ADIL               = ADIL DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN

       RESPONSIF      = SEGERA MEMBERI MAKLUM BALAS IAITU SECARA CEPAT, TEPAT DAN TERATUR


I               INTEGRITI        = SENTIASA MEMPERTINGKATKAN IMEJ DAN INTEGRITI DIRI SEBAGAI ASAS PEMBENTUKAN
                                             NILAI MURNI DAN KEPERIBADIAN DIRI

A     AKAUNTIBILITI = BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KE ATAS SEGALA TUGASAN YANG DIAMANAHKANH    HORMAT           = HORMAT MENGHORMATI ANTARA SATU SAMA LAIN ADALAH BUDAYA HIDUP KAMI

 

Hubungi Kami

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan
Bandar Baru Tunjung, Jalan Pasir Mas Salor, 15510 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.

Maklumat Lanjut /Pertanyaan?

telefon faks emel direktori kakitangan peta 
 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP