=

Persidangan Ketua Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk vs Ketua Pendaftar Mahkamah Syariah

Persidangan Antara Ketua Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk (KPNCR) dengan Ketua Pendaftar Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia bagi tahun 2014 telah berlangsung dengan jayanya di Tanjung Kling, Melaka. Persidangan tersebut berlangsung selama 2 hari iaitu bermula pada 13 Oktober  hingga  14 Oktober 2014.

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP