=

Kes Faraid

Klasifikasi Kes Faraid adalah seperti berikut:-
i.
Nilai harta pusaka melebihi RM 100,000.00 - Bagi nilai pusaka yang melebihi RM 100,000.00 permohonan hendaklah difailkan/ didaftarkan terus ke Mahkamah Tinggi Syariah Kelantan.
ii.
Nilai harta pusaka tidak melebihi RM 100,000.00 - Bagi nilai pusaka simati yang dibawah RM 100,000.00, permohonan hendaklah difailkan/ daftarkan di Mahkamah Rendah Syariah di daerah di mana pemohon tinggal.
   
Butir-Butir perlu Dalam Setiap Pendaftaran Kes Faraid
i.
Permohonan Persendirian/ Peguam
 
a.
Borang Permohonan Pendaftaran Kes Faraid
 
b.
Surat Akuan Waris
 
c.
Surat Akuan Am 80
 
d.
Salinan Kad Pengenalan Pemohon
 
e.
Salinan Kad Pengenalan waris-waris
 
f.
Salinan dokumen berkaitan harta
 
g.
Jumlah keseluruhan harta pusaka
 
h.
Bayaran sijil faraid akan dikenakan selepas sijil disiapkan berdasarkan kehendak Kaedah Fee dam Kos 1991
     
ii.
Permohonan Melalui Pejabat Pesaka Kecil Daerah/ Amanah Raya
 
a.
Surat permohonan dari Pegawai Pejabat Pesaka Kecil atau Pegawai Amanah Raya dengan menyertakan keputusan perbicaraan waris-waris yang sempurna.
 
b.
Pemohon dikehendaki membayar bayaran pendaftaran dan bayaran sijil faraid setelah sijil disiapkan.
 
c.
Pemohon akan dimaklumkan melalui surat makluman sijil faraid siap dan jumlah bayaran yang perlu dijelaskan.
 
d.
Pemohon perlu datang untuk mengambil sendiri sijil tersebut

 

PENAFIAN: Segala maklumat dan pengiraan faraid yang terkandung di dalam portal ini yang berkaitan dengan faraid tidak boleh digunakan di dalam mahkamah syariah . ia hanya sebagai maklumat ilmiah sahaja.

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP