=

Bahagian

                    

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan bagi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan di ketuai oleh Seorang Ketua Jabatan yang diberi gelaran YANG AMAT ARIF selaku Ketua Hakim Syarie Kelantan (Jusa C), disamping itu penurunan kuasa dilakukan bagi membantu menguruskan pentadbiran dan Kewangan Jabatan kepada Seorang KETUA PENDAFTAR (LS 48).

Selain Ketua Pendaftar (KP), pentadbiran Jabatan ini turut di perkukuhkan dengan wujudnya pengisian bagi jawatan Penolong Pegawai Tadbir (N32) dan bagi urusan kewangan perjawatan diisi oleh Penolong Pegawai Tadbir Kewangan (W27) bagi melancarkan pengurusan kewangan jabatan.


Dibawah Bahagian Pentadbiran dan Kewangan di Ibu Pejabat terdapat jawatan-jawatan sokongan yang membantu dalam melancarkan kerja-kerja pentadbiran seperti:

1. Satu Jawatan Pembantu Tadbir dan Operasi (N22).
2. Satu Jawatan Pegawai Khidmat Pelanggan  (N17).
3. Dua Jawatan Pembantu Tadbir Perkeranian dan Operasi (N17).
4. Satu Jawatan Pembantu Tadbir Rendah (N17).
5. Satu Jawatan Pembantu Operasi (N4).
6. Dua  Jawatan Pemandu (H11).

Bagi Bahagian Pengurusan Kewangan Jabatan diketuai Oleh Ketua Hakim Syarie, Ketua Pendaftar seorang Penolong Pegawai Tadbir Kewangan (W27).

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP