=

Fungsi dan Bidang Kuasa Mahkamah Syariah

FUNGSI DAN PERANAN MAHKAMAH SYARIAH NEGERI KELANTAN

 

Di dalam merealisasikan objektif jabatan, fungsi utama / khusus telah ditetapkan iaitu :-

 • Menerima, mendengar dan memutuskan kes-kes yang dibawa ke Mahkamah Syariah mengikut Undang-undang dan Hukum Syarak;
 • Menguatkuasa dan melaksanakan perintah berasaskan Undang-undang dan Hukum Syarak;
 • Menerima, mendengar dan memutuskan kes-kes rayuan secara teratur dan berkesan;
 • Menerima dan memutuskan kes-kes semakan;
 • Menerima, mendengar dan memutuskan permohonan faraid;
 • Memberi perkhidmatan rundingan, pertemuan dan perdamaian (Sulh);
 • Pengurusan Rekod
 • Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga (SBSK)
 • Pengurusan Teknologi Maklumat
 • Pengurusan Penyelidikan
 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP