=

Fungsi Jabatan

Fungsi Jabatan JKSN Negeri Kelantan

Menerima dan menyelesaikan kes-kes yang dibawa ke mahkamah syariah dengan adil dan saksama mengikut hukum syarak dan peruntukan undang-undang.

  • Menguatkuasa dan melaksanakan system kehakiman Islam yang teratur dan berkesan.

  • Mengurus kes-kes rayuan syariah secara sistematik dan berkesan.

  • Menguruskan permohonan pembahagian harta pesaka.

  • Membangunkan sumber manusia yang terlatih dan mencukupi.

  • Memberi perkhidmatan rundingcara, pertemuan dan perdamaian.

  "Wahai orang-orang yang beriman, Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasullah dan kepada Ullu Amri orang yang berkuasa dikalangan kamu. Kamudian jika kamu berbantah-bantah atau berselisih faham  sesuatu perkara maka hendaklah kamu kembali kepada kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu danelok pulak kesudahannya.".

  • myGOV
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perkhidmatan Awam
  • MAMPU
  • MSC Malaysia
  • mySMS 15888
  • MyID
  • JKSNSabah
  • JKSNS
  • JKSNSW
  • JKSNT
  • JKSNP
  • JKSNJ
  • JKSNM
  • JKSNNS
  • JKSNP
  • JKSNPP
  • JKSNW
  • JKSNP