=

Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan

Bilangan

 Piagam Pelanggan

Pencapaian

1.

Memastikan 80 peratus kes-kes Mahkamah Rayuan Syariah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan selepas didaftarkan di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan;
(Pencapaian piagam pelanggan ini dinilai dalam tempoh setiap 6 bulan)

88%

2.

Memastikan pembinaan Arahan Amalan dibuat dalam tempoh 6 bulan dari tarikh persetujuan Jawatankuasa Kerja Arahan Amalan;
(Pencapaian piagam pelanggan ini dinilai dalam tempoh setiap 6 bulan)

 100% 

3.

Memastikan sekurang-kurangnya 80 peratus Pegawai Syariah menghadiri 3 kursus teras dalam tempoh 1 tahun dari tarikh pelantikan;

99%

4.

Memastikan peperiksaan perkhidmatan di bawah Skim Perkhidmatan Pegawai Syariah untuk tujuan pengesahan jawatan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun;

 100%

5.

Memastikan bil/tuntutan yang lengkap, dibayar dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan oleh Unit Kewangan;

 100%

6. 

Memastikan wang pendahuluan dana Sokongan Keluarga dibayar dalam tempoh 7 hari dari tarikh kelulusan Jawatankuasa Amanah Sokongan Keluarga;

 100%

7.

Memastikan maklum balas terhadap aduan berkaitan aplikasi sistem dan peralatan ICT diberikan dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh aduan; 

 100%

8. 

Memastikan kajian/penyelidikan jangka pendek diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh arahan dikeluarkan; 
(Pencapaian piagam pelanggan ini dinilai dalam tempoh setiap 6 bulan)

 100%

9.

Memastikan maklum balas awal terhadap pertanyaan dan aduan pelanggan disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja; dan 

 100%

 10.

Memastikan Jurnal Hukum diterbitkan sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
(Pencapaian piagam pelanggan ini dinilai dalam tempoh sekali setahun)

Dikemaskini : 15.01.2019

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP