=

Punca Kuasa

Punca Kuasa

A.     Perlembagaan Malaysia Jadual Ke-9 Senarai 2 Butiran 1 dan Pindaan Perlembagaan Malaysia Perkara 121 (1A);

B.    Sumber kuasa perundangan yang berkuatkuasa ;

 1. Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Kelantan No 3 Tahun 1982 pindaan 1998;
 2. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan No 6 Tahun 2002;
 3. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah No 7 Tahun 2002;
 4. Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Negeri Kelantan No 8 Tahun 2002;
 5. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan No 9 Tahun 2002;
 6. Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan No 2 Tahun 1985;
 7. Enakmen Kanun Jenayah Syariah II Negeri Kelantan Tahun 1993
 8. Kaedah-kaedah (Fee, Elaun dan Kos) Mahkamah Syariah 2011;
 9. Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan No 7 Tahun 1994;
 10. Married Women And Children (Enforcement Of Maintenance) Act 1968, Act 356;
 11. Perlembagaan Persekutuan;
 12. Kanun Tanah Negara;
 13. Akta Tafsiran 1948 & 1967 [Akta 388];
 14. Akta Umur Dewasa, 1971 [Akta 21];
 15. Akta Pentadbiran Pusaka Kecil 1955; dan

Perlembagaan Undang-Undang Tubuh Negeri  Kelantan

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP