=

Pengenalan E-Syariah

Perkhidmatan yang ditawarkan ini boleh dicapai melalui URL berikut: http://www.esyariah.gov.my


Pengenalan E-Syariah

E-Syariah ialah projek Kerajaan Elektronik yang ketujuh di bawah Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia (MSC). Ianya merupakan satu sistem pengurusan kes yang bersepadu yang mengintegrasikan semua proses yang terlibat dalam pengendalian kes-kes Mahkamah Syariah. Rangkaian elektronik yang menghubungkan Mahkamah-mahkamah Syariah Negeri dengan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) serta agensi-agensi yang berkaitan diwujudkan bagi tujuan penyelarasan dan perkongsian maklumat.

E-Syariah akan membawa perubahan dan pembaharuan kepada operasi di Mahkamah Syariah. Ianya juga akan memperkemaskan pengurusan kes di samping dapat menyeragamkan proses pengendalian pendaftaran Peguam Syarie. Urusan harian pejabat dapat dipertingkatkan melalui penggunaan Sistem Automasi Pejabat manakala melalui Sistem Pengurusan Perpustakaan JKSM mempermudahkan proses memesan buku-buku dan bahan-bahan perpustakaan untuk rujukan para Hakim dan Pendaftar Mahkamah Syariah. Melalui Portal E-Syariah orang ramai dapat memahami prosidur mahkamah, peraturan terkini serta membuat pertanyaan mengenai status kes. Pengiraan Faraid juga akan dibuat secara elektronik.

Objektif

1. Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Mahkamah Syariah;
2. Mempertingkatkan keberkesanan JKSM dalam menyelaras dan memantau
agensi-agensi di bawahnya;
3. Meningkatkan produktiviti dan efisiensi pengurusan Mahkamah Syariah
di seluruh negara;
4. Memartabatkan syiar Islam melalui penggunaan ICT.

Aplikasi-aplikasi E-Syariah

Aplikasi E-Syariah merangkumi Sistem Pengurusan Kes Mahkamah Syariah, Portal E-Syariah, e-Nafkah, e-Bicara, e-Faraid, Sistem Automasi Pejabat, Sistem Pengurusan Perpustakaan dan Sistem Pendaftaran Peguam Syarie. Sistem ini juga akan menyediakan kemudahan bagi menyalurkan maklumat kepada agensi-agensi kerajaan yang berkaitan.

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP