=

Sistem Link

Bagi memperolehi maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan butir-butir individu dan membantu dalam menguatkuasakan keputusan

penghakiman kes, E-Syariah telah mewujudkan rangkaian komunikasi antara Mahkamah Syariah dengan agensi-agensi berikut:

 • Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri
 • Jabatan Pendaftaran Negara
 • Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
 • Polis Diraja Malaysia
 • Jabatan Imigresen Malaysia.
 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP